สินค้าและบริการ

BarcodeprinterThailand.COM    จำหน่ายเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องอ่านบาร์โค้ดุปกรณ์บาร์โค้ดและรับซ่อมครบวงจร
เครื่องบันทึกเงินสด Signature

เครื่องบันทึกเงินสด Signature

ค้นหาสินค้า
พบข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-7200

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT 7200 ALL IN ONE POS

เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-6200

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT-6200 ALL IN ONE POS

เครื่องบันทึกเงินสด Signature : IT-6300

เครื่องคิดเงิน ณ จุดขายแคชเชียร์ Signature IT-6300 ALL IN ONE POS

           BarcodeprinterThailand    เรามีบริการถึงที่ (Onsite Service) ถึงบ้านหรือสำนักงาน พร้อมเสนอแนะและออกแบบการวางระบบบาร์โค้ดให้สอดคล้องกับการใช้งานตามลักษณะวงจรธุรกิจ (Business Module) ของลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด และเพิ่มประสิทธิผลไปพร้อมๆ กัน